Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz wykorzystanie plików Cookies.

Słownik pojęć

Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://sembot.io
Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu
cookie – plik zapisywany na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową, umożliwiający zapisanie informacji przez serwis w celu późniejszego odczytu
log systemowy – informacja zapisana przez serwis na serwerze zawierające informacje o czynnościach wykonanych przez użytkownika. Przechowuje informacje wprowadzone na serwisie oraz informacje o połączeniu
baza danych – rozwiązanie informatyczne umożliwiające przechowywanie zgromadzonych danych
adres IP – adres umożliwiający identyfikację strony połączenia (np. Użytkownika)
protokół SSL – rozwiązanie szyfrujące połączenie pomiędzy stronami połączenia

Prawo do prywatności

Serwis Sembot.io zapewnia prawo do prywatności zgodnie z obowiązującymi ustawami, tj:
– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
– Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
– Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Administrator Danych Osobowych

Bartosz Ferenc,
Słowackiego 24/1101, 35-060 Rzeszów

Gromadzenie danych

Dane o wykorzystaniu witryny

W ramach korzystania z serwisu przez Użytkownika gromadzimy dane w logu systemowym takie jak: adres IP użytkownika, czas połączenia, informacje o przeglądarce, adres docelowy strony,  informacje o ewentualnych błędach

Dane z formularzy

Użytkownik wypełniając formularze na stronie zgadza się na przetwarzanie wprowadzonych danych przez Serwis. Wprowadzone dane nie będą udostępniane stronom trzecim.

Zapisanie do newslettera
Przetwarzanie adresu email w celu dostarczenia wiadomości

Rejestracja
Przetwarzanie adresu email w celu logowania oraz korespondencji systemowej

Złożenie zamówienia
Przetwarzanie danych niezbędnych do dokonania płatności internetowych oraz wystawienia dokumentu sprzedaży: dane takie jak Imię, Nazwisko, email, telefon, dane teleadresowe do dokumentu sprzedaży, nazwa firmy, nip (VAT UE).

Wprowadzenie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne,  jednak brak możliwości ich wprowadzenia może uniemożliwić założenie konta i dokonania zakupu

Dane gromadzone przez serwis w ramach świadczenia usługi Sembot

System Sembot gromadzi dane z konta Google Ads/Adwords niezbędne do świadczenia usługi. Dane pochodzą bezpośrednio z  konta Gooogle Ads w ramach wyrażonej przez użytkownika bezpośrednio w usłudze Google zgody na udostępnienie tych danych serwisowi Sembot.io Są to: – informacje o połączonych kontach Google Adwords – informacje o kampaniach na koncie – informacje o grupach reklam w kampanii -informacje o słowach kluczowych w grupie reklam -informacje zawarte w Keywords Performance Report : https://developers.google.com/adwords/api/docs/appendix/reports/keywords-performance-report

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy są przetwarzane wyłącznie na użytek serwisu. Żadne dane nie są udostępniane stronom trzecim

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo do dostępu do danych na jego temat, sprostowania, zmiany, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wykorzystanie plików cookies

Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies. Pliki Cookies niezbędne są do zapewnienia wygodnego funkcjonowania z serwisu, możliwości gromadzenia danych analitycznych oraz w celach reklamowych (identyfikacji czy użytkownik był na stronie). Żadne dane osobowe nie są gromadzone i udostępniane za pomocą plików cookie.

Użytkownik może zablokować gromadzenie plików cookies za pomocą odpowiednich ustawień w przeglądarce