Regulamin

Ogólne warunki świadczenia usługi

Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem Sembot.io (https://sembot.io) –  zwanym dalej „serwisem”, jest firma Sembot Sp. z o. o. NIP 813-381-08-19, Słowackiego 24/1101 35-060 Rzeszów.
 2. Usługi oferowane przez serwis mogą mieć charakter zarówno bezpłatny jak i płatny. W przypadku korzystania z usług płatnych konieczne jest wcześniejsze złożenie zamówienia.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi ustawami. Sposób przetwarzania opisany jest w polityce prywatności

Warunki korzystania z usługi

 1. Serwis łączy się z kontem Google Ads/Adwords za pomoca mechanizmu OAuth2.  Serwis przekierowuje Użytkownika na stronę Google umożliwiającą wyrażenie zgody na połączenie z serwisem.
 2. Użytkownik rozumie, iż wyrażając zgodę na połączenie w panelu Google, umożliwia serwisowi modyfikowanie kampanii reklamowych na podłączonych kontach Google Ads.
 3. Użytkownik zezwala serwisowi na pobieranie danych z konta Google Ads. Pobierane dane dotyczą skuteczności konta i nie mają charakteru danych osobowych
 4. Serwis będzie przetwarzał zgromadzone dane wyłącznie na potrzeby realizacji usługi dla Użytkownika z wyłączeniem punktów 5 i 6
 5. Zbiorcze dane gromadzone przez serwis mogą posłużyć do przygotowywania ogólnych raportów, uniemożliwiających identyfikację wrażliwych danych, w szczególności reklamowanych fraz, budżetów danych Użytkownika. Ogólne raporty do których dane mogą zostać wykorzystane mają cel jedynie przekrojowy – np. raport klikalności z różnych pozycji reklamy w zależności od kraju. Żadne dane bezpośrednio związane z danym Użytkownikiem nie będą udostępniane.
 6. Gromadzone dane będą wykorzystywane do uczenia maszynowego wykorzystywanego przez serwis przy podejmowaniu decyzji o zmianach na koncie Google Ads.
 7. Użytkownik może wybrać połączone konta Ads, do których serwis ma mieć dostęp
 8. Serwis pobiera kampanie i grupy reklam z udostępnionego konta Google Ads.
 9. Użytkownik może wybrać słowa kluczowe,  które serwis ma monitorować. Nie wybrane słowa kluczowe nie są przechowywane przez serwis.
 10. Użytkownik, może określić w serwisie na jakiej docelowej pozycji chciałby umieścić wybrane słowo kluczowe.
 11. Użytkownik musi określić maksymalną stawkę za kliknięcie dla całego konta Google Ads
 12. Użytkownik może określić maksymalną stawkę za kliknięcie dla wybranego słowa kluczowego. W przypadku braku maksymalnej stawki na poziomie słowa kluczowego zastosowanie będzie mieć ustawienie maksymalnej stawki dla całego konta
 13. Użytkownik może określić minimalną stawkę za kliknięcie lub wybrać opcję „zawsze na pierwszej stronie” bądź „zawsze na górze strony”
 14. Użytkownik rozumie, że serwis będzie zmieniał stawkę za kliknięcie pomiędzy minimalną wybraną stawką a maksymalną i działanie to wpłynie na skuteczność prowadzonych Kampanii Google Ads
 15. Użytkownik ma możliwość wybrania opcji stałego obniżania stawki za kliknięcie jeśli aktualna pozycja jest równa pozycji oczekiwanej. Działanie to prowadzi do zmniejszenia kosztu za kliknięcie, jednak w przypadku kampanii o małym ruchu może prowadzić do znacznego spadku pozycji wyświetlanej reklamy.
 16. Użytkownik ma możliwość wybrania przedziału tolerancji docelowej pozycji słowa kluczowego co oznacza wyłączenie zmian stawki za kliknięcie, tak długo jak reklama mieści się w zadanym przedziale (nie działa z opcją „obniżanie stawki za kliknięcie”).
 17. Użytkownik rozumie, iż ustawienie docelowej pozycji oraz maksymalnej stawki za kliknięcie uruchomi działanie algorytmu
 18. Użytkownik może zatrzymać działanie algorytmu poprzez usunięcie maksymalnej stawki za kliknięcie, usunięcie docelowej pozycji, dezaktywując słowo kluczowe lub odłączając konto Ads
 19. Słowo kluczowe które jest dodane do monitorowania (aktywne) ale nie ma docelowej pozycji będzie monitorowane przez serwis, ale bez wykonywania jakichkolwiek zmian
 20. Serwis przechowuje informacje o ustawieniach słów kluczowych za pomocą etykiet dodanych do słowa kluczowego w Google Ads.
 21. Użytkownik rozumie, że zmiana etykiet za pomocą Google Ads wpłynie na działanie serwisu.
 22. Zmiana etykiet bezpośrednio w Google Ads jest jednym ze sposobów pracy z serwisem i jest całkowicie bezpieczna

Udostępnione dane Google Ads i ich przetwarzanie

Połączenie z kontem Google Ads

 1. System przechowuje dane niezbędne do połączenia z Kontem Google Ads, identyfikator konta, nazwa konta, token autoryzacji OAuth2
 2. System przechowuje dane identyfikacyjne kont Google Ads powiązane z połączonym kontem Google Ads, do których połączone konto ma uprawnienia modyfikacji (podrzędne konta, konta Managera, konta podlinkowane). Dane te są niezbędne do możliwości zapewnienia wyboru konta na którym się pracuje w przypadku więcej niż jednego powiązanego konta Google Ads. Dane są przechowywane wyłącznie w celu przyśpieszenia działania interfejsu (cache). System przechowuje informacje o walucie i strefie czasowej konta.
 3. System przechowuje kampanie (identyfikator, nazwa) dodanych przez użytkownika kont w celu przyśpieszenia działania interfejsu (cache)
 4. System pobiera listę słów kluczowych w danej kampanii, w celu umożliwienia dodania słowa kluczowego do systemu. Dane nie są przechowywane i znikają z systemu po zamknięciu okna dodawania nowych słów kluczowych.
 5. System przechowuje narastająco (z częstotliwością wybraną przez użytkownika) bieżące (tylko i wyłącznie na dany dzień sprawdzenia) statystyki aukcji dodanych przez użytkownika słów kluczowych za pomocą interfejsu lub poprzez dodanie etykiety Sembot do słowa kluczowego. Żadne inne słowa kluczowe nie są przetwarzane przez system Gromadzone dane to: Identyfikator słowa kluczowego, identyfikator grupy reklam, nazwa grupy reklam, identyfikator kampanii, nazwa kampanii, ilość wyświetleń, ilość kliknięć, średni CTR, średnia pozycja, średni CPM, przybliżona stawka za pierwszą pozycję, przybliżona stawka za górę wyników, przybliżona stawka za pierwszą stronę, wynik jakości, typ dopasowania, czas wyświetlenia, identyfikator konta, nazwa konta.

Połączenie za pomocą skryptu "Ads script"

W przypadku konieczności zapewnienia pełnej kontroli nad przekazywanymi danymi istnieje opcja kontrolowanego przekazywania danych za pomocą skryptów Google Ads/Adwords.

 1. System przechowuje narastająco (z częstotliwością wybraną przez użytkownika) bieżące (tylko i wyłącznie na dany dzień sprawdzenia) statystyki aukcji dodanych przez użytkownika słów kluczowych za pomocą interfejsu lub poprzez dodanie etykiety Sembot do słowa kluczowego. Żadne inne słowa kluczowe nie są przetwarzane przez system Gromadzone dane to: Identyfikator słowa kluczowego, identyfikator grupy reklam, nazwa grupy reklam, identyfikator kampanii, nazwa kampanii, ilość wyświetleń, ilość kliknięć, średni CTR, średnia pozycja, średni CPM, przybliżona stawka za pierwszą pozycję, przybliżona stawka za górę wyników, przybliżona stawka za pierwszą stronę, wynik jakości, typ dopasowania, czas wyświetlenia, identyfikator konta, nazwa konta.
 2. Ilość danych z punktu 1 może zostać ograniczona. Aby zapewnić działanie systemu minimalna ilość danych to:  identyfikator konta, nazwa konta, ilość wyświetleń, średnia pozycja, nazwa słowa kluczowego (może być zaszyfrowana, lub zmieniona), identyfikator słowa kluczowego, identyfikator grupy reklam
 3. Ograniczenie ilości danych wpłynie na informacje prezentowane w panelu serwisu. 
 4. Brak połączenia z kontem Google Ads uniemożliwi zmianę parametrów z poziomu serwisu. Parametry można zmienić bezpośrednio na koncie Google Ads poprzez edycję (dodawanie) etykiet słowa kluczowego
 5. Zmiany wykonane przez skrypt będą widoczne w dzienniku skryptu w panelu Google Ads
 

Przetwarzanie danych z Google Ads

 1. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie wymienionych wcześniej danych przez Serwis
 2. Serwis będzie przetwarzał dane w celu wykonania usługi, strategii gry na wybraną pozycję oraz dostarczania raportów użytkownikowi
 3. Serwis nie będzie udostępniał danych Użytkownika zewnętrznym podmiotom
 4. Serwis wykorzysta zebrane dane na potrzeby uczenia maszynowego
 5. Serwis może wykorzystać, zagregowane, zanonimizowane dane do prezentowania raportów zbiorczych. Raporty zbiorcze zawierają dane z wielu kont klienckich, a prezentowane dane uniemożliwiają identyfikacje słowa kluczowego, podmiotu, konta etc. Celem tego zapisu jest umożliwienie tworzenia raportów przekrojowych takich jak klikalność z wybranych pozycji, współczynniki konwersji z wybranych pozycji itp. 

Odpowiedzialność

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zmiany stawki za kliknięcie CPC na wybranym słowie kluczowym.
 2. Użytkownik rozumie, że serwis zmienia stawkę w wybranym przez użytkownika zakresie stawki za kliknięcie, w celu osiągnięcia wybranej przez Użytkownika pozycji.
 3. Użytkownik rozumie, że osiągniecie pozycji bazuje na przewidywaniu zmian w aukcjach i może się ono okazać niemożliwe do wykonania
 4. Użytkownik rozumie, że serwis będzie podnosił stawkę za kliknięcie w obrębie dozwolonego przedziału w przypadku gdy słowo kluczowe wyświetla się na zbyt niskiej pozycji i obniżał stawkę za kliknięcie gdy pozycja będzie zbyt wysoka. 
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięcie średniej pozycji przez słowo kluczowe w danym przedziale czasowym
 6. Użytkownik rozumie, że serwis pracuje na danych dostarczonych za pomocą interfejsu API Google Ads, lub danych pobranych przez skrypt Google Ads Script bezpośrednio z konta użytkownika. 
 7. Google Ads nie przekazuje danych w czasie rzeczywistym. Dane są opóźnione, zwykle o kilka minut względem stanu bieżącego.
 8. Opóźnione dane zazwyczaj nie mają większego wpływu na ogólne wyniki. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu danych przez Google i konsekwencje z tego wynikające
 9. Konsekwencje opóźnionych danych to wykonanie zmiany w oparciu o nieaktualne dane. Zwykle trend okresowy jest stały przez dłuższy czas opóźniona zmiana ma minimalny wpływ na wynik działań
 10. Poza stałym opóźnieniem w przekazywaniu danych przez Google Ads w sporadycznych przypadkach dochodzi do dłuższych opóźnień w aktualizacji danych.
 11. W przypadku dłuższych opóźnień w aktualizacji danych, serwis nie wykonuje zmian. Oznacza to, że jeśli w kolejnych cyklach sprawdzenia, serwis otrzyma te same dane to zmiana nie zostanie wykonana. Stawka za kliknięcie zostanie utrzymana w zadanym przedziale i reklama wyświetli się na pozycjach adekwatnych do aktualnej stawki.
 12. Dłuższe opóźnienia mają miejsce sporadycznie, i dotyczą pojedyńczych słów kluczowych. Użytkownik rozumie, iż takie zdarzenia mogą wystąpić i serwis za nie nie odpowiada.
 13. Użytkownik rozumie, iż jedyną konsekwencją dłuższych opóźnień jest wyświetlenie się reklamy ze stawką sprzed opóźnienia na nieznanej pozycji (prawie w każdym przypadku pozycja będzie zbliżona do pozycji sprzed wystąpienia opóźnienia)
 14. Użytkownik rozumie, iż wybranie przez niego opcji stałego obniżania stawki za kliknięcie („Lowering”) prowadzi do obniżania stawki również wtedy kiedy słowo kluczowe jest już na wybranej pozycji. W przypadku dużej ilości wyświetleń rozwiązanie to prowadzi do obniżenia kosztu za kliknięcie. W przypadku słów z małą ilością wyświetleń i źle dobraną stawką minimalną za kliknięcie, rozwiązanie może prowadzić to zaprzestania wyświetlania słowa kluczowego. Użytkownik rozumie iż on ponosi odpowiedzialność za wybór opcji „Lowering” i za właściwy dobór minimalnej stawki za kliknięcie
 15.  Użytkownik korzysta z serwisu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność
 16. Strony (serwis, Użytkownik) wyłączają odpowiedzialność w zakresie związanym z działaniem systemu (zmian stawki za kliknięcie) za tak zwane utracone korzyści („lucrum cessans”)
 17. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze stron (serwis, Użytkownik) zasad przetwarzania danych osobowych i poniesienia przez drugą stronę szkody, strona winna naruszenia zobowiązuje się do pokrycia szkody, ograniczonej do szkody rzeczywistej („damnum emergens’) z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści („lucrum cessans”)
 18. W przypadku naruszenia przez serwis  zasad przetwarzania danych zebranych z konta Google Ads i poniesienia przez drugą stronę szkody, strona winna naruszenia zobowiązuje się do pokrycia szkody, ograniczonej do szkody rzeczywistej („damnum emergens’) z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści („lucrum cessans”)